Sanering

Bodem- en grondwatersaneringen zijn voorbeelden van milieutechnische saneringswerkzaamheden. Vaak werkt Van der Wiel Infra & Milieu bij saneringstrajecten intensief samen met Enviso Ingenieursbureau.

Elke sanering is gebaat bij een gedegen voorbereiding. Eerst denken, dan doen! Hierdoor verminderen we de risico’s en verhogen we de efficiency, veiligheid en eindresultaten. Goed vooronderzoek en een goed onderbouwd advies zijn cruciaal bij saneringsprojecten. Van der Wiel Infra & Milieu werkt altijd volgens zorgvuldig opgestelde draaiboeken. Hierin staan alle technische specificaties, kwaliteitswensen en veiligheidseisen vermeld. Uiteraard voldoen onze werkmethoden aan alle geldende wet- en regelgeving door de overheid, op het gebied van bodemsanering. Onze medewerkers zijn speciaal voor dit werk opgeleid en volgen ook regelmatig bijscholingen.

 

Van de Wiel Infra & Milieu kan het volgende voor u doen:

  • depotbemonstering in het kader van het Bouwsstoffenbesluit (BRL SIKB 1000);

  • uitvoering van monsterneming influent / effluent van waterzuiveringsinstallaties;

  • milieukundige begeleiding bij tanksaneringen (BRL k902/03 en BRL k904/02;

  • milieukundige processturing van grond- en grondwatersaneringen(BRL SIKB 7000);

  • milieukundige eindverificatie van grond- en grondwatersaneringen (BRL SIKB 6000).

 

Vragen over sanering?
Van der Wiel Infra & Milieu is bereikbaar op 0512 - 58 62 10.

 

 

 

Van der Wiel Holding BV

Telefoon +31 (0)512 - 58 62 25
De Meerpaal 11 Telefax +31 (0)512 - 58 62 29
9206 AJ  Drachten E-mail info@vanderwiel.nl

Volg ons op Twitter!