Kernactiviteiten

Van der Wiel Holding BV bestaat uit vier divisies:

 

 

Individueel of gezamenlijk zijn de divisies in staat om de meest ambitieuze projecten te bedenken, te plannen en te realiseren. Uw vraag is het beginpunt van onze actie. Elke droom of wens, elk idee of probleem vraagt immers om een slimme en op maat gesneden oplossing. Díe oplossing willen wij graag voor u bedenken, plannen en realiseren!

Locaties

Drachten

 

 

Het hoofdkantoor van Van der Wiel Holding BV is gevestigd in Drachten op industrieterrein "De Haven". Alle werkmaatschappijen van Van der Wiel zijn hier werkzaam. Het terrein rondom het pand wordt gebruikt voor de opslag van allerlei grondsoorten en is de standplaats voor alle vrachtwagens en aanhangers. Op het terrein bevindt zich een aanlegkade voor schepen en er is tevens een weegbrug aanwezig. Bekijk op de productpagina welke grondsoorten hier verkrijgbaar zijn.

 

Het hoofdkantoor is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

 

Groningen

 

 

Op de locatie in Groningen kan men terecht voor zand, grind, grond en diverse splitsoorten. Op dit gebied is Van der Wiel uniek in Noord-Nederland met een ruim assortiment voor toepassing in de bouw, tuin en voor het aanleggen van wegen, paden en terreinen. De verschillende materialen kunnen worden afgehaald of franco geleverd worden, zowel losgestort als in big bags. Informeer hiervoor naar de verschillende mogelijkheden. Tevens beschikt de locatie in Groningen over een laad- en loskade voor binnenvaartschepen tot 2500 ton. Met een modern wagenpark en deskundig personeel is deze locatie in staat om klanten op een efficiënte en vakkundige manier van dienst te zijn.

 

De locatie is elke werkdag geopend van 7.00 tot 16.00 uur.

 

Nij Beets

 

 

Op de locatie Nij Beets wordt er zand gewonnen vanuit de plas direct naast het depot waaruit geladen wordt. Vanaf het begin (begin jaren '70) tot aan nu is er circa 4 miljoen zand gewonnen. Dit zand is o.a. geschikt voor de wegenbouw, paardenbakken, ophogingen/aanvullingen en bezanden van sportvelden. Begin jaren '90 is een van de twee zanddepots omgebouwd tot een groencompostering waar jaarlijks circa 20.000 ton groenafval wordt verwerkt tot voornamelijk keurcompost en ophooggrond. Dit groenafval komt voornamelijk van gemeenten, waterschappen, aannemers en hoveniers. Particulieren, agrarische bedrijven en loonbedrijven kunnen hier tevens hun groenafval storten of zandbakkenzand, gezeefde grond, compost of diverse mengels hiervan afhalen. De franco leveranties worden vanuit het hoofdkantoor in Drachten (planning) verzorgd.

 

De locatie is elke werkdag geopend van 7.00 tot 16.00 uur. 

 

Zandexploitatie Schoterveld

 

 

Langs de A6, nabij het kuinderbos, wordt een natuurproject gerealiseerd door Van der Wiel Infra & Milieu BV in opdracht van Staatsbosbeheer. Hier wordt een waterpartij aangelegd met natuurvriendelijke oevers en diverse natuurinrichting.

 

Uit deze waterpartij komen zand en grondstromen vrij die door Van der Wiel Transport BV worden vermarkt vanaf deze locatie. De vrijkomende zand-, grond- en kleisoorten worden separaat ontgraven en afgezet. De vrijkomende hoeveelheden zand, klei en grond is geschikt voor diverse toepassingen en is voorzien van de benodigde certificaten en rapportages. 

 

Het zand voldoet aan eisen voor toepassingen zoals cunetzand en/of ophoogzand. Tevens is er drainzand conform de hoge eisen welke hier aan worden gesteld. Daarnaast kan Van der Wiel zand leveren t.b.v. sportvelden dat voldoet aan de hoge eisen van NOC/NCF, het zogenaamde m3c-, m3d- en m3f-zand. Voor aanvulling van leidingen en pijpleidingen kan Van der Wiel zand leveren dat voldoet aan de eisen van backfillzand. Aanvullend zijn er voorraden rijbaanzand en woudzand die direct beschikbaar zijn.

 

Locatie Schoterveld is ingericht met voorraden ophooggrond en teelaarde. Van der Wiel kan vanuit depot erosieklasse 1 leveren voor o.a. toepassing op kadedijkprojecten. De locatie is zowel bereikbaar vanaf de A6 als vanaf het Schoterpad door personenwagens, kippers en kiptrailers. 

 

Voor vragen over deze locatie kunt u terecht bij Van der Wiel Transport BV.

 

Contact- en adresgegevens van de locaties zijn te vinden op de contactpagina.

 

Van der Wiel Holding BV

Telefoon +31 (0)512 - 58 62 25
De Meerpaal 11 Telefax +31 (0)512 - 58 62 29
9206 AJ  Drachten E-mail info@vanderwiel.nl

Volg ons op Twitter!